wtorek, 23 lipca 2013

Zajęczyca Krystyna

Krystyna Broda- nr licencji 4765673 wyd. przez marszałka woj. kujawsko- pomorskiego, przewodnik turystyczny- specjalizuje się w oprowadzaniu po zamkach krzyżackich. Snuje legendy o Krzyżakach,
zamykanych we wieżach złotowłosych niewiastach i dzielnych rycerzykach.
Zamek w Papowie Biskupim wybudowany w latach 80 XIII w.  z głazów narzutowych i granitu. W 1454 r. zamek przejęli Polacy, zaś w 1505 r. król Aleksander Jagiellończyk  nadał obiekt biskupom chełmińskim, w których władaniu pozostał do I Rozbioru Polski w 1772 r. 
Zamek w Kurzętniku, wybudowany na wysokiej skarpie, na wysuniętym w stronę Drwęcy stromym cyplu zbocza doliny. Dokładna data wybudowania nie jest znana, z pewnością budowę ukończono przed rokiem 1331. Szczególne chwile  przeżywał zamek w 1410, tu bowiem wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen planował zbrojne starcie z wojskami Władysława Jagiełły...
Zamek w Bierzgłowie- budowę zamku rozpoczęto  ok. 1260 r. a pod koniec XIII w.. posiadał już system obronny wraz z wieżą. Zamek od początku miał ważne znaczenie strategiczne, gdyż leżał na trakcie łączącym dwa potężne zamki krzyżackie w Toruniu i Starogrodzie. Pod koniec XIV w.  w związku z rozwojem i silnym oddziaływaniem zamku toruńskiego zamek bierzgłowski stracił swoje znaczenie strategiczne, stając się zapleczem gospodarczym., w 1410 został przejęty przez wojska polsko- litewskie. Pod koniec XVII w. zamek był w kompletnej ruinie. Od 1903 r. właścicielem zamku był rząd pruski. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję ośrodka szkoleniowego  dla partii hitlerowskiej. 
Zamek Wysoki w Malborku, wzniesiony na prawym brzegu Nogatu, gotycki, ceglany, warowny, otoczony fosą, czworoboczny, z dziedzińcem otoczonym krużgankiem, kościołem Najświętszej Maryi Panny z kaplicą grobową św. Anny, gdaniskiem, wieżami Kleszą i Wróblą.

Brak komentarzy: